وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بحران انسانی در غزه را رد کرد

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بحران انسانی در غزه را رد کرد
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهارنظری عجیب وجود هرگونه بحران انسانی در نوار غزه را رد کرده و خواستار خلع سلاح حماس شد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بحران انسانی در غزه را رد کرد

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهارنظری عجیب وجود هرگونه بحران انسانی در نوار غزه را رد کرده و خواستار خلع سلاح حماس شد.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بحران انسانی در غزه را رد کرد

ممکن است بپسندید...