پیشنهاد تراکتورسازی وتو شد/ برگزاری دربی تبریز در ساعت مقرر

پیشنهاد تراکتورسازی وتو شد/ برگزاری دربی تبریز در ساعت مقرر
با وتو شدن پیشنهاد باشگاه تراکتورسازی مبنی بر تغییر زمان بازی مقابل گسترش فولاد، دربی تبریز در زمان اعلام شده برگزار می‌شود.

پیشنهاد تراکتورسازی وتو شد/ برگزاری دربی تبریز در ساعت مقرر

با وتو شدن پیشنهاد باشگاه تراکتورسازی مبنی بر تغییر زمان بازی مقابل گسترش فولاد، دربی تبریز در زمان اعلام شده برگزار می‌شود.
پیشنهاد تراکتورسازی وتو شد/ برگزاری دربی تبریز در ساعت مقرر

ممکن است بپسندید...