کدام کسب و تجارت می‌تواند سود ۴۸ درصد بانکی را جبران کند/ بانک مرکزی توسط ایران اداره نمی‌شود

کدام کسب و تجارت می‌تواند سود ۴۸ درصد بانکی را جبران کند/ بانک مرکزی توسط ایران اداره نمی‌شود
مدیر عامل اسبق انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در جمع بازاریان گفت: با وجود سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسای، دولت‌ها گام موثری برای خصوصی‌سازی اقتصاد بر نداشته‌اند.

کدام کسب و تجارت می‌تواند سود ۴۸ درصد بانکی را جبران کند/ بانک مرکزی توسط ایران اداره نمی‌شود

مدیر عامل اسبق انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در جمع بازاریان گفت: با وجود سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسای، دولت‌ها گام موثری برای خصوصی‌سازی اقتصاد بر نداشته‌اند.
کدام کسب و تجارت می‌تواند سود ۴۸ درصد بانکی را جبران کند/ بانک مرکزی توسط ایران اداره نمی‌شود

ممکن است بپسندید...