۹ شهید و ۳ زخمی در حمله جنگنده های سعودی به استان «عمران» یمن

۹ شهید و ۳ زخمی در حمله جنگنده های سعودی به استان «عمران» یمن
حمله جنگنده های متجاوز سعودی به استان «عمران» یمن به شهادت و زخمی شدن ۱۲ شهروند یمنی انجامید.

۹ شهید و ۳ زخمی در حمله جنگنده های سعودی به استان «عمران» یمن

حمله جنگنده های متجاوز سعودی به استان «عمران» یمن به شهادت و زخمی شدن ۱۲ شهروند یمنی انجامید.
۹ شهید و ۳ زخمی در حمله جنگنده های سعودی به استان «عمران» یمن

ممکن است بپسندید...