آماده‌باش و حضور کامل مأموران پلیس در محدوده ساختمان وزارت نیرو

آماده‌باش و حضور کامل مأموران پلیس در محدوده ساختمان وزارت نیرو
معاون اجتماعی پلیس پایتخت با اعلام این مطلب که مأموران پلیس تا اتمام مأموریت و تحویل ساختمان‌ها به ساکنان به صورت آماده‌باش کامل در محدوده ساختمان وزارت نیرو حضور فعال دارند، گفت: در حال حاضر وضعیت ترافیک در این محدوده به صورت روان است.

آماده‌باش و حضور کامل مأموران پلیس در محدوده ساختمان وزارت نیرو

معاون اجتماعی پلیس پایتخت با اعلام این مطلب که مأموران پلیس تا اتمام مأموریت و تحویل ساختمان‌ها به ساکنان به صورت آماده‌باش کامل در محدوده ساختمان وزارت نیرو حضور فعال دارند، گفت: در حال حاضر وضعیت ترافیک در این محدوده به صورت روان است.
آماده‌باش و حضور کامل مأموران پلیس در محدوده ساختمان وزارت نیرو

ممکن است بپسندید...