دانشگاهیان استان مرکزی با شهدای دفاع مقدس تجدید میثاق کردند+ تصاویر

دانشگاهیان استان مرکزی با شهدای دفاع مقدس تجدید میثاق کردند+ تصاویر
همزمان با پنجمن روز از دهه مبارک فجر دانشگاهیان استان مرکزی بر سر گلزار شهدای این استان حاضر شدند.

دانشگاهیان استان مرکزی با شهدای دفاع مقدس تجدید میثاق کردند+ تصاویر

همزمان با پنجمن روز از دهه مبارک فجر دانشگاهیان استان مرکزی بر سر گلزار شهدای این استان حاضر شدند.
دانشگاهیان استان مرکزی با شهدای دفاع مقدس تجدید میثاق کردند+ تصاویر

ممکن است بپسندید...