دشمن با حضور مردم در صحنه، هیچگاه نمی‌تواند به این کشور تعدی کند

دشمن با حضور مردم در صحنه، هیچگاه نمی‌تواند به این کشور تعدی کند
رئیس قوه قضاییه ۲۲ بهمن را نماد استقلال طلبی، عزت خواهی، ایستادگی و قیام ملت ایران دانست و با دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی این روز گفت: ملت ایران مردمی منسجم، یکپارچه و دارای وحدت هستند و بزرگترین سرمایه کشور همین وحدت، انسجام و بصیرت است که در این راهپیمایی‌ها تبلور پیدا می‌کند.

دشمن با حضور مردم در صحنه، هیچگاه نمی‌تواند به این کشور تعدی کند

رئیس قوه قضاییه ۲۲ بهمن را نماد استقلال طلبی، عزت خواهی، ایستادگی و قیام ملت ایران دانست و با دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی این روز گفت: ملت ایران مردمی منسجم، یکپارچه و دارای وحدت هستند و بزرگترین سرمایه کشور همین وحدت، انسجام و بصیرت است که در این راهپیمایی‌ها تبلور پیدا می‌کند.
دشمن با حضور مردم در صحنه، هیچگاه نمی‌تواند به این کشور تعدی کند

ممکن است بپسندید...