دیدار پرباری با ظریف داشتم

دیدار پرباری با ظریف داشتم
وزیر خارجه ترکیه که در تهران به سر می‌برد، اعلام کرد: جلسه پرباری با محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران داشتم.

دیدار پرباری با ظریف داشتم

وزیر خارجه ترکیه که در تهران به سر می‌برد، اعلام کرد: جلسه پرباری با محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران داشتم.
دیدار پرباری با ظریف داشتم

ممکن است بپسندید...