ریاض اخبار مربوط به «ناراحتی مقامات سعودی از حریری» را تکذیب کرد

ریاض اخبار مربوط به «ناراحتی مقامات سعودی از حریری» را تکذیب کرد
وزارت خارجه عربستان خبر روزنامه «ایلاف» را که نوشته بود ریاض از سفر اخیر نخست وزیر لبنان به ترکیه ابراز ناراحتی کرده، تکذیب کرد.

ریاض اخبار مربوط به «ناراحتی مقامات سعودی از حریری» را تکذیب کرد

وزارت خارجه عربستان خبر روزنامه «ایلاف» را که نوشته بود ریاض از سفر اخیر نخست وزیر لبنان به ترکیه ابراز ناراحتی کرده، تکذیب کرد.
ریاض اخبار مربوط به «ناراحتی مقامات سعودی از حریری» را تکذیب کرد

ممکن است بپسندید...