مجمع تشخیص مصلحت نظام همان کار مجلس سنا را انجام می‌دهد/ تذکر‌هایی بخاطر خالی بودن صندلی روسای قوا داده‌ایم

مجمع تشخیص مصلحت نظام همان کار مجلس سنا را انجام می‌دهد/ تذکر‌هایی بخاطر خالی بودن صندلی روسای قوا داده‌ایم
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یکی از وظایفی که اخیرا مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند، نظارت بر اجرای سیاست‌ها و اسناد بالادستی است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام همان کار مجلس سنا را انجام می‌دهد/ تذکر‌هایی بخاطر خالی بودن صندلی روسای قوا داده‌ایم

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یکی از وظایفی که اخیرا مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند، نظارت بر اجرای سیاست‌ها و اسناد بالادستی است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام همان کار مجلس سنا را انجام می‌دهد/ تذکر‌هایی بخاطر خالی بودن صندلی روسای قوا داده‌ایم

ممکن است بپسندید...