مدارس کشور شنبه 21 بهمن ماه دایر است

مدارس کشور شنبه 21 بهمن ماه دایر است
معاون رسانه‌ای مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش گفت: مدارس کشور روز شنبه 21 آبان ماه دایر بوده و به فعالیت‌های آموزشی خود ادامه می‌دهند.

مدارس کشور شنبه 21 بهمن ماه دایر است

معاون رسانه‌ای مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش گفت: مدارس کشور روز شنبه 21 آبان ماه دایر بوده و به فعالیت‌های آموزشی خود ادامه می‌دهند.
مدارس کشور شنبه 21 بهمن ماه دایر است

ممکن است بپسندید...