مسئولیت دانشجویان بسیجی کمتر از وزیر علوم نیست

مسئولیت دانشجویان بسیجی کمتر از وزیر علوم نیست
مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور با اشاره به اینکه بسیج دانشجویی باید به‌دنبال داشتن دانشگاهی حکمت‌بنیان برود، گفت: مسئولیت دانشجویان بسیجی کمتر از وزیر علوم نیست.

مسئولیت دانشجویان بسیجی کمتر از وزیر علوم نیست

مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور با اشاره به اینکه بسیج دانشجویی باید به‌دنبال داشتن دانشگاهی حکمت‌بنیان برود، گفت: مسئولیت دانشجویان بسیجی کمتر از وزیر علوم نیست.
مسئولیت دانشجویان بسیجی کمتر از وزیر علوم نیست

ممکن است بپسندید...