ممنوعیت فروش طرح ترافیک روزانه/ اجرای طرح زوج و فرد از در منازل

ممنوعیت فروش طرح ترافیک روزانه/ اجرای طرح زوج و فرد از در منازل
دبیرخانه کارگروه هماهنگی شرایط ویژه آلودگی هوای استان تهران با اشاره به استمرار آلودگی هوای تهران از اجرای طرح زوج و فرد از در منازل و ممنوعیت فروش طرح ترافیک روزانه خبر داد.

ممنوعیت فروش طرح ترافیک روزانه/ اجرای طرح زوج و فرد از در منازل

دبیرخانه کارگروه هماهنگی شرایط ویژه آلودگی هوای استان تهران با اشاره به استمرار آلودگی هوای تهران از اجرای طرح زوج و فرد از در منازل و ممنوعیت فروش طرح ترافیک روزانه خبر داد.
ممنوعیت فروش طرح ترافیک روزانه/ اجرای طرح زوج و فرد از در منازل

ممکن است بپسندید...