نگاهی به نشانه‌شناسی فیلم «به وقت شام»

نگاهی به نشانه‌شناسی فیلم «به وقت شام»
به نظر می‌رسد، فیلم «به وقت شام»، آخرین ساخته حاتمی‌کیا به لحاظ سینمایی فراتر از همه کارهای بعد از «آژانس شیشه‌ای» او است و می‌توان گفت سینمایی‌ترین فیلم حاتمی‌کیا بعد از «آژانس شیشه‌ای» است.

نگاهی به نشانه‌شناسی فیلم «به وقت شام»

به نظر می‌رسد، فیلم «به وقت شام»، آخرین ساخته حاتمی‌کیا به لحاظ سینمایی فراتر از همه کارهای بعد از «آژانس شیشه‌ای» او است و می‌توان گفت سینمایی‌ترین فیلم حاتمی‌کیا بعد از «آژانس شیشه‌ای» است.
نگاهی به نشانه‌شناسی فیلم «به وقت شام»

ممکن است بپسندید...