همه خریدو فروش‌های ارز را گزارش کنید/ دریافت مالیات از معاملات ارز

همه خریدو فروش‌های ارز را گزارش کنید/ دریافت مالیات از معاملات ارز
سازمان امور مالیاتی به خریداران و فروشندگان ارز اعلام کرد که اطلاعات مربوط به هرگونه خرید و فروش ارز باید در اختیار این سازمان قرار گیرد تا حسب قوانین، مالیات بردرآمد آن اخذ شود.

همه خریدو فروش‌های ارز را گزارش کنید/ دریافت مالیات از معاملات ارز

سازمان امور مالیاتی به خریداران و فروشندگان ارز اعلام کرد که اطلاعات مربوط به هرگونه خرید و فروش ارز باید در اختیار این سازمان قرار گیرد تا حسب قوانین، مالیات بردرآمد آن اخذ شود.
همه خریدو فروش‌های ارز را گزارش کنید/ دریافت مالیات از معاملات ارز

ممکن است بپسندید...