واکنش علیه رژیم صهیونیستی گریبان مدل محجبه انگلیسی را گرفت

واکنش علیه رژیم صهیونیستی گریبان مدل محجبه انگلیسی را گرفت
یک مدل محجبه انگلیسی که از سوی شرکتی فرانسوی برای تبلیغات در انگلیس انتخاب شده بود، به دلیل متهم شدن به اظهار نظر علیه رژیم صهیونیستی در چند توئیت قدیمی، از همکاری با این کمپانی صرف نظر کرد.

واکنش علیه رژیم صهیونیستی گریبان مدل محجبه انگلیسی را گرفت

یک مدل محجبه انگلیسی که از سوی شرکتی فرانسوی برای تبلیغات در انگلیس انتخاب شده بود، به دلیل متهم شدن به اظهار نظر علیه رژیم صهیونیستی در چند توئیت قدیمی، از همکاری با این کمپانی صرف نظر کرد.
واکنش علیه رژیم صهیونیستی گریبان مدل محجبه انگلیسی را گرفت

ممکن است بپسندید...