گروه‌های حساس در منزل بمانند/هوای تهران همچنان در وضعیت قرمز

گروه‌های حساس در منزل بمانند/هوای تهران همچنان در وضعیت قرمز
معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان اینکه وضعیت هوای تهران در وضعیت قرمز قرار دارد، هشدار داد که گروه‌های حساس در منزل بمانند.

گروه‌های حساس در منزل بمانند/هوای تهران همچنان در وضعیت قرمز

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان اینکه وضعیت هوای تهران در وضعیت قرمز قرار دارد، هشدار داد که گروه‌های حساس در منزل بمانند.
گروه‌های حساس در منزل بمانند/هوای تهران همچنان در وضعیت قرمز

ممکن است بپسندید...