استقلال 3 – سپیدرود صفر/ ناکامی کریمی برابر توپخانه شاگردان شفر+عکس

استقلال 3 – سپیدرود صفر/ ناکامی کریمی برابر توپخانه شاگردان شفر+عکس
دو شوت و یک ضربه زیبا کافی بود تا استقلال در مصاف با سپیدرود رشت ۳ امتیاز خانگی را کسب کند.

استقلال 3 – سپیدرود صفر/ ناکامی کریمی برابر توپخانه شاگردان شفر+عکس

دو شوت و یک ضربه زیبا کافی بود تا استقلال در مصاف با سپیدرود رشت ۳ امتیاز خانگی را کسب کند.
استقلال 3 – سپیدرود صفر/ ناکامی کریمی برابر توپخانه شاگردان شفر+عکس

ممکن است بپسندید...