بررسی کارنامه عالی خرید سنگالی استقلال/ گلزنی که در سن‌سیرو به آث میلان گل زد

بررسی کارنامه عالی خرید سنگالی استقلال/ گلزنی که در سن‌سیرو به آث میلان گل زد
مامه بابا تیام، دوشنبه شب وارد تهران شد تا در کمترین زمان ممکن قراردادش با استقلال را بسته و نامش را در لیست آسیایی این باشگاه جای دهد.

بررسی کارنامه عالی خرید سنگالی استقلال/ گلزنی که در سن‌سیرو به آث میلان گل زد

مامه بابا تیام، دوشنبه شب وارد تهران شد تا در کمترین زمان ممکن قراردادش با استقلال را بسته و نامش را در لیست آسیایی این باشگاه جای دهد.
بررسی کارنامه عالی خرید سنگالی استقلال/ گلزنی که در سن‌سیرو به آث میلان گل زد

ممکن است بپسندید...