تجلی علم و ایمان در نمایشگاه جلوه‌های تحول دانشگاه جامع امام حسین(ع)

تجلی علم و ایمان در نمایشگاه جلوه‌های تحول دانشگاه جامع امام حسین(ع)
نمایشگاه جلوه‌های تحول در دانشگاه جامعه امام حسین (ع) توسط پروازان بنیان‌گذارن انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری برای نشان دادن بخشی از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است.

تجلی علم و ایمان در نمایشگاه جلوه‌های تحول دانشگاه جامع امام حسین(ع)

نمایشگاه جلوه‌های تحول در دانشگاه جامعه امام حسین (ع) توسط پروازان بنیان‌گذارن انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری برای نشان دادن بخشی از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است.
تجلی علم و ایمان در نمایشگاه جلوه‌های تحول دانشگاه جامع امام حسین(ع)

ممکن است بپسندید...