ترافیک سنگین در آزاد راه کرج

ترافیک سنگین در آزاد راه کرج
رئیس پلیس‌ راه استان البرز با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه تهران – کرج – قزوین، گفت: تردد در این محور به‌کندی انجام می‌شود.

ترافیک سنگین در آزاد راه کرج

رئیس پلیس‌ راه استان البرز با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه تهران – کرج – قزوین، گفت: تردد در این محور به‌کندی انجام می‌شود.
ترافیک سنگین در آزاد راه کرج

ممکن است بپسندید...