حسینی رئیس جدید دانشگاه آموزش های شهروندی شد

حسینی رئیس جدید دانشگاه آموزش های شهروندی شد
مراسم تکریم و معارفه سرپرست جدید مرکز آموزش علمی کاربردی آموزش های شهروندی شهرداری تهران برگزار شد.

حسینی رئیس جدید دانشگاه آموزش های شهروندی شد

مراسم تکریم و معارفه سرپرست جدید مرکز آموزش علمی کاربردی آموزش های شهروندی شهرداری تهران برگزار شد.
حسینی رئیس جدید دانشگاه آموزش های شهروندی شد

ممکن است بپسندید...