غبارروبی مزار شهدا در مشهد مقدس

غبارروبی مزار شهدا در مشهد مقدس
ظهر امروز پنجشنبه 19 بهمن ماه همزمان با سراسر کشور مزار شهدای مدفون در آرامگاه خواجه ربیع توسط مردم مشهد غبارروبی شد.

غبارروبی مزار شهدا در مشهد مقدس

ظهر امروز پنجشنبه 19 بهمن ماه همزمان با سراسر کشور مزار شهدای مدفون در آرامگاه خواجه ربیع توسط مردم مشهد غبارروبی شد.
غبارروبی مزار شهدا در مشهد مقدس

ممکن است بپسندید...