قائدی: بهبودی‌ام به اين سرعت مثل معجزه بود/ تشکر تکنیکی جوان استقلال از مردم و پزشکان

قائدی: بهبودی‌ام به اين سرعت مثل معجزه بود/ تشکر تکنیکی جوان استقلال از مردم و پزشکان
مهدي قائدي روز گذشته و پس از ترخيص شدن از بيمارستان شهداي خليج فارس درباره اتفاقاتي كه در اين مدت برايش رخ داد گفت: «الحمدلله وضعيت جسماني‌ام خيلي بهتر است و فكر مي‌كنم شانس آوردم كه اتفاق بدي برايم رخ نداد».

قائدی: بهبودی‌ام به اين سرعت مثل معجزه بود/ تشکر تکنیکی جوان استقلال از مردم و پزشکان

مهدي قائدي روز گذشته و پس از ترخيص شدن از بيمارستان شهداي خليج فارس درباره اتفاقاتي كه در اين مدت برايش رخ داد گفت: «الحمدلله وضعيت جسماني‌ام خيلي بهتر است و فكر مي‌كنم شانس آوردم كه اتفاق بدي برايم رخ نداد».
قائدی: بهبودی‌ام به اين سرعت مثل معجزه بود/ تشکر تکنیکی جوان استقلال از مردم و پزشکان

ممکن است بپسندید...