كفاشيان: كی‌روش عصبانی می‌شود ولی ته دلش چيزی نيست

كفاشيان: كی‌روش عصبانی می‌شود ولی ته دلش چيزی نيست
بحث ايران و عربستان، هنوز به نتيجه نرسيده. همه منتظرند تا كنفدراسيون فوتبال آسيا رأي نهايي را درباره اين مسئله اعلام كند. فعلاً تصميم، بازي در كشور ثالث است.

كفاشيان: كی‌روش عصبانی می‌شود ولی ته دلش چيزی نيست

بحث ايران و عربستان، هنوز به نتيجه نرسيده. همه منتظرند تا كنفدراسيون فوتبال آسيا رأي نهايي را درباره اين مسئله اعلام كند. فعلاً تصميم، بازي در كشور ثالث است.
كفاشيان: كی‌روش عصبانی می‌شود ولی ته دلش چيزی نيست

ممکن است بپسندید...