معتادان بهبود یافته بکار بگیرید؛ ۲۰ میلیون تومان وام بگیرید

معتادان بهبود یافته بکار بگیرید؛ ۲۰ میلیون تومان وام بگیرید
رئیس سازمان بهزیستی گفت: به کارفرمایان حقیقی و حقوقی که معتادان بهبودیافته را به کار بگیرند به‌ازای هر مددجو، ۲۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه تعلق می‌گیرد.

معتادان بهبود یافته بکار بگیرید؛ ۲۰ میلیون تومان وام بگیرید

رئیس سازمان بهزیستی گفت: به کارفرمایان حقیقی و حقوقی که معتادان بهبودیافته را به کار بگیرند به‌ازای هر مددجو، ۲۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه تعلق می‌گیرد.
معتادان بهبود یافته بکار بگیرید؛ ۲۰ میلیون تومان وام بگیرید

ممکن است بپسندید...