نگاهی به تازه‌ترین اثر باشه‌آهنگر/ یک روایت تازه و جذاب را از دفاع مقدس در «سرو زیر آب» تماشا کنید!

نگاهی به تازه‌ترین اثر باشه‌آهنگر/ یک روایت تازه و جذاب را از دفاع مقدس در «سرو زیر آب» تماشا کنید!
باید ایستاد و عوامل سرو زیر آب را ستایش کرد. اثر درخشانی که ابعادی از جنگ هشت‌ساله را برایمان روایت می‌کند که کمتر شنیده‌ایم.

نگاهی به تازه‌ترین اثر باشه‌آهنگر/ یک روایت تازه و جذاب را از دفاع مقدس در «سرو زیر آب» تماشا کنید!

باید ایستاد و عوامل سرو زیر آب را ستایش کرد. اثر درخشانی که ابعادی از جنگ هشت‌ساله را برایمان روایت می‌کند که کمتر شنیده‌ایم.
نگاهی به تازه‌ترین اثر باشه‌آهنگر/ یک روایت تازه و جذاب را از دفاع مقدس در «سرو زیر آب» تماشا کنید!

ممکن است بپسندید...