هرکس بخواهد جایگاه رهبری را تضعیف کند در جایگاه دشمن قرار دارد

هرکس بخواهد جایگاه رهبری را تضعیف کند در جایگاه دشمن قرار دارد
عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور گفت: همه باید تابع رهبری انقلاب و نظام اسلامی باشیم و به وجود رهبری نظام افتخار کنیم چرا که ایشان بیشتر از همه دلسوز مردم هستند و هرکس بخواهد جایگاه رهبری را تضعیف کند در جایگاه دشمن قرار دارد.

هرکس بخواهد جایگاه رهبری را تضعیف کند در جایگاه دشمن قرار دارد

عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور گفت: همه باید تابع رهبری انقلاب و نظام اسلامی باشیم و به وجود رهبری نظام افتخار کنیم چرا که ایشان بیشتر از همه دلسوز مردم هستند و هرکس بخواهد جایگاه رهبری را تضعیف کند در جایگاه دشمن قرار دارد.
هرکس بخواهد جایگاه رهبری را تضعیف کند در جایگاه دشمن قرار دارد

ممکن است بپسندید...