گفتگوی تلفنی امیر قطر و اسماعیل هنیه/ تاکید دوحه بر حمایت از فلسطین

گفتگوی تلفنی امیر قطر و اسماعیل هنیه/ تاکید دوحه بر حمایت از فلسطین
امیر قطر در گفتگوی تلفنی با رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس بر تداوم حمایت دوحه از فلسطین تاکید کرد.

گفتگوی تلفنی امیر قطر و اسماعیل هنیه/ تاکید دوحه بر حمایت از فلسطین

امیر قطر در گفتگوی تلفنی با رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس بر تداوم حمایت دوحه از فلسطین تاکید کرد.
گفتگوی تلفنی امیر قطر و اسماعیل هنیه/ تاکید دوحه بر حمایت از فلسطین

ممکن است بپسندید...