آماده باش نیرو‌های هلال احمر پاکدشت و پیشوا/خسارتی گزارش نشده است

آماده باش نیرو‌های هلال احمر پاکدشت و پیشوا/خسارتی گزارش نشده است
معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران از آماده باش نیرو‌های هلال احمر شهرستان‌های پاکدشت و پیشوا خبر داد و گفت: تاکنون گزارشی از خسارات جانی و مالی ارائه نشده است.

آماده باش نیرو‌های هلال احمر پاکدشت و پیشوا/خسارتی گزارش نشده است

معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران از آماده باش نیرو‌های هلال احمر شهرستان‌های پاکدشت و پیشوا خبر داد و گفت: تاکنون گزارشی از خسارات جانی و مالی ارائه نشده است.
آماده باش نیرو‌های هلال احمر پاکدشت و پیشوا/خسارتی گزارش نشده است

ممکن است بپسندید...