اشتغال‌زایی رویکرد بزرگ مجلس برای سال ۱۳۹۷ است

اشتغال‌زایی رویکرد بزرگ مجلس برای سال ۱۳۹۷ است
نماینده مردم شهرستان‌های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی از هزینه ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای ساماندهی بافت‌های فرسوده، اشتغال و توسعه ریلی کشور خبر داد.

اشتغال‌زایی رویکرد بزرگ مجلس برای سال ۱۳۹۷ است

نماینده مردم شهرستان‌های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی از هزینه ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای ساماندهی بافت‌های فرسوده، اشتغال و توسعه ریلی کشور خبر داد.
اشتغال‌زایی رویکرد بزرگ مجلس برای سال ۱۳۹۷ است

ممکن است بپسندید...