ترامپ مفاد برجام را نقض کرده است/ اگر برجام موفق شود، در زمینه‌های دیگر هم با دیگران مذاکره می‌کنیم

ترامپ مفاد برجام را نقض کرده است/ اگر برجام موفق شود، در زمینه‌های دیگر هم با دیگران مذاکره می‌کنیم
عراقچی معاون سیاسی ظریف در گفت و گو با رویترز گفت: موضع رئیس‌جمهور جدید آمریکا در قبال ایران، موضعی «مخرب» است و وی با اقداماتش، مفاد برجام را نقض کرده است، اگر برجام موفق شود، در زمینه‌های دیگر هم با دیگران مذاکره می‌کنیم.

ترامپ مفاد برجام را نقض کرده است/ اگر برجام موفق شود، در زمینه‌های دیگر هم با دیگران مذاکره می‌کنیم

عراقچی معاون سیاسی ظریف در گفت و گو با رویترز گفت: موضع رئیس‌جمهور جدید آمریکا در قبال ایران، موضعی «مخرب» است و وی با اقداماتش، مفاد برجام را نقض کرده است، اگر برجام موفق شود، در زمینه‌های دیگر هم با دیگران مذاکره می‌کنیم.
ترامپ مفاد برجام را نقض کرده است/ اگر برجام موفق شود، در زمینه‌های دیگر هم با دیگران مذاکره می‌کنیم

ممکن است بپسندید...