دشمنان با چشمان از حدقه در آمده چهلمین جشن پیروزی انقلاب را خواهند دید

دشمنان با چشمان از حدقه در آمده چهلمین جشن پیروزی انقلاب را خواهند دید
سپاه پاسداران در بیانیه‌ای، صحنه امروز منطقه را عرصه نمایش ظلم‌ستیزی، توانایی و اراده نظام و ملت ایران برای صیانت از مقاومت اسلامی و ناتوانی و ناکامی آمریکا دانست.

دشمنان با چشمان از حدقه در آمده چهلمین جشن پیروزی انقلاب را خواهند دید

سپاه پاسداران در بیانیه‌ای، صحنه امروز منطقه را عرصه نمایش ظلم‌ستیزی، توانایی و اراده نظام و ملت ایران برای صیانت از مقاومت اسلامی و ناتوانی و ناکامی آمریکا دانست.
دشمنان با چشمان از حدقه در آمده چهلمین جشن پیروزی انقلاب را خواهند دید

ممکن است بپسندید...