روایت بازیگر لاتاری از حمله زامبی ها

روایت بازیگر لاتاری از حمله زامبی ها
هادی حجازی‌فر بابت درخواستش از محمدحسین مهدویان برای «زدن در دهان مجری برنامه هفت»، از رضا رشیدپور عذرخواهی کرد.

روایت بازیگر لاتاری از حمله زامبی ها

هادی حجازی‌فر بابت درخواستش از محمدحسین مهدویان برای «زدن در دهان مجری برنامه هفت»، از رضا رشیدپور عذرخواهی کرد.
روایت بازیگر لاتاری از حمله زامبی ها

ممکن است بپسندید...