عصبانیت سرمربی فولاد از فحاشی برخی تماشاگران

عصبانیت سرمربی فولاد از فحاشی برخی تماشاگران
سرمربی فولاد خوزستان گفت: تحت هر شرایطی بعد از بازی با پیکان استعفا می‌دهم، برخی می‌خواهند آرامش تیم ما را به هم بزنند و اگر تا اینجا نتیجه گرفته‌ایم از آرامش حاکم بر تیم بوده است.

عصبانیت سرمربی فولاد از فحاشی برخی تماشاگران

سرمربی فولاد خوزستان گفت: تحت هر شرایطی بعد از بازی با پیکان استعفا می‌دهم، برخی می‌خواهند آرامش تیم ما را به هم بزنند و اگر تا اینجا نتیجه گرفته‌ایم از آرامش حاکم بر تیم بوده است.
عصبانیت سرمربی فولاد از فحاشی برخی تماشاگران

ممکن است بپسندید...