عملیات گسترده ارتش مصر علیه تروریست‌ها در سینا

عملیات گسترده ارتش مصر علیه تروریست‌ها در سینا
عملیات گسترده ارتش مصر علیه عناصر تروریستی در صحرای سینا از امروز جمعه آغاز شد.

عملیات گسترده ارتش مصر علیه تروریست‌ها در سینا

عملیات گسترده ارتش مصر علیه عناصر تروریستی در صحرای سینا از امروز جمعه آغاز شد.
عملیات گسترده ارتش مصر علیه تروریست‌ها در سینا

ممکن است بپسندید...