فروپاشی سد دفاعی تروریست‌ها در شمال‌شرقی حماه؛ ۳۲ منطقه آزاد شد

فروپاشی سد دفاعی تروریست‌ها در شمال‌شرقی حماه؛ ۳۲ منطقه آزاد شد
ارتش سوریه و نیرو‌های مقاومت طی روز‌های مقاومت موفق شدند سد دفاعی گروه تروریستی داعش در شمال‌شرقی حماه را درهم بشکنند و کنترل ۹۰ درصد این منطقه را به دست بگیرند.

فروپاشی سد دفاعی تروریست‌ها در شمال‌شرقی حماه؛ ۳۲ منطقه آزاد شد

ارتش سوریه و نیرو‌های مقاومت طی روز‌های مقاومت موفق شدند سد دفاعی گروه تروریستی داعش در شمال‌شرقی حماه را درهم بشکنند و کنترل ۹۰ درصد این منطقه را به دست بگیرند.
فروپاشی سد دفاعی تروریست‌ها در شمال‌شرقی حماه؛ ۳۲ منطقه آزاد شد

ممکن است بپسندید...