هنر ما باید غافلگیری دشمن باشد/ در ۲۲ بهمن حضور پرشکوهی داریم

هنر ما باید غافلگیری دشمن باشد/ در ۲۲ بهمن حضور پرشکوهی داریم
مشاور فرهنگی فرمانده سپاه گفت: هنر ما باید غافلگیری دشمن باشد نه اینکه غافلگیر شویم، آن هم دشمنی که برای نابودی انقلاب ما همه توان خود را به میدان آورده.

هنر ما باید غافلگیری دشمن باشد/ در ۲۲ بهمن حضور پرشکوهی داریم

مشاور فرهنگی فرمانده سپاه گفت: هنر ما باید غافلگیری دشمن باشد نه اینکه غافلگیر شویم، آن هم دشمنی که برای نابودی انقلاب ما همه توان خود را به میدان آورده.
هنر ما باید غافلگیری دشمن باشد/ در ۲۲ بهمن حضور پرشکوهی داریم

ممکن است بپسندید...