واشنگتن خواستار مذاکره در مورد زندانیان آمریکایی در ایران است

واشنگتن خواستار مذاکره در مورد زندانیان آمریکایی در ایران است
یک رسانه آمریکایی به نقل از مقامات این کشور از خواست واشنگتن برای مذاکره با تهران در مورد آمریکایی‌هایی که به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شده اند، خبر داد.

واشنگتن خواستار مذاکره در مورد زندانیان آمریکایی در ایران است

یک رسانه آمریکایی به نقل از مقامات این کشور از خواست واشنگتن برای مذاکره با تهران در مورد آمریکایی‌هایی که به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شده اند، خبر داد.
واشنگتن خواستار مذاکره در مورد زندانیان آمریکایی در ایران است

ممکن است بپسندید...