انفعال وزارت خارجه و گستاخی رژیم حامی تروریست‌ها

انفعال وزارت خارجه و گستاخی رژیم حامی تروریست‌ها
با توجه به یاوه‌گویی مجدد وزیر خارجه فرانسه علیه ایران، آیا دولت، فرش قرمز خود برای سفر وی به ایران را جمع می‌کند؟

انفعال وزارت خارجه و گستاخی رژیم حامی تروریست‌ها

با توجه به یاوه‌گویی مجدد وزیر خارجه فرانسه علیه ایران، آیا دولت، فرش قرمز خود برای سفر وی به ایران را جمع می‌کند؟
انفعال وزارت خارجه و گستاخی رژیم حامی تروریست‌ها

ممکن است بپسندید...