انقلاب ما طلیعه پیروزی حق علیه باطل در پهنه جهان است

انقلاب ما طلیعه پیروزی حق علیه باطل در پهنه جهان است
انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگا‌های استان مازندران بیانیه‌ای مشترک صادر اعلام کردند: انقلاب ما طلیعه پیروزی حق علیه باطل در پهنه جهان و برهم زننده دسیسه‌های شیطانی زورگویان عالم است.

انقلاب ما طلیعه پیروزی حق علیه باطل در پهنه جهان است

انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگا‌های استان مازندران بیانیه‌ای مشترک صادر اعلام کردند: انقلاب ما طلیعه پیروزی حق علیه باطل در پهنه جهان و برهم زننده دسیسه‌های شیطانی زورگویان عالم است.
انقلاب ما طلیعه پیروزی حق علیه باطل در پهنه جهان است

ممکن است بپسندید...