بازنگری دولت در تعرفه خودرو‌های هیبریدی گام مثبتی است/ نامه ۱۰۴نماینده خطاب به وزیر صنعت

بازنگری دولت در تعرفه خودرو‌های هیبریدی گام مثبتی است/ نامه ۱۰۴نماینده خطاب به وزیر صنعت
عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: درخواست اعمال ماده ۲۰۶ آیین نامه در خصوص فرایند یک سال گذشته واردات خودرو که منجر به افزایش قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی شده است.

بازنگری دولت در تعرفه خودرو‌های هیبریدی گام مثبتی است/ نامه ۱۰۴نماینده خطاب به وزیر صنعت

عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: درخواست اعمال ماده ۲۰۶ آیین نامه در خصوص فرایند یک سال گذشته واردات خودرو که منجر به افزایش قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی شده است.
بازنگری دولت در تعرفه خودرو‌های هیبریدی گام مثبتی است/ نامه ۱۰۴نماینده خطاب به وزیر صنعت

ممکن است بپسندید...