تغییر رویکرد دانشگاه آزاد موجب احیا روحیه جهادی در بین دانشجویان شده است

تغییر رویکرد دانشگاه آزاد موجب احیا روحیه جهادی در بین دانشجویان شده است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد گفت: با تغییر رویکرد دانشگاه، روحیه سازندگی و جهادی در بین دانشجویان احیا شده و امروز تیم‌های خوبی در قالب اردوهای جهادی در دانشگاه شکل گرفته است.

تغییر رویکرد دانشگاه آزاد موجب احیا روحیه جهادی در بین دانشجویان شده است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد گفت: با تغییر رویکرد دانشگاه، روحیه سازندگی و جهادی در بین دانشجویان احیا شده و امروز تیم‌های خوبی در قالب اردوهای جهادی در دانشگاه شکل گرفته است.
تغییر رویکرد دانشگاه آزاد موجب احیا روحیه جهادی در بین دانشجویان شده است

ممکن است بپسندید...