سیاه نمایی؛ تکمیل پازل دشمن

سیاه نمایی؛ تکمیل پازل دشمن
دشمن این روز‌ها از هر ترفندی بیشتر از گذشته استفاده می‌کند تا با دروغ و بزرگنمایی در مورد مشکلات کشور همه چیز را برای مردم و به ویژه قشر جوان سیاه جلوه دهد.

سیاه نمایی؛ تکمیل پازل دشمن

دشمن این روز‌ها از هر ترفندی بیشتر از گذشته استفاده می‌کند تا با دروغ و بزرگنمایی در مورد مشکلات کشور همه چیز را برای مردم و به ویژه قشر جوان سیاه جلوه دهد.
سیاه نمایی؛ تکمیل پازل دشمن

ممکن است بپسندید...