مسئولان نگذارند درخت تنومند انقلاب در تندبادهای بیرونی از ثمر بایستد

مسئولان نگذارند درخت تنومند انقلاب در تندبادهای بیرونی از ثمر بایستد
بسیج دانشجویی پردیس شهیدان پاکنژاد یزد در بیانیه ای در آستانه یوم الله ۲۲ بهمن اعلام کرد: بر همه مسئولان و خادمین ملت ایران واجب است نگذارند درخت تنومند انقلاب در تندباد بیرونی و آفت‌های درونی از ثمر بایستد.

مسئولان نگذارند درخت تنومند انقلاب در تندبادهای بیرونی از ثمر بایستد

بسیج دانشجویی پردیس شهیدان پاکنژاد یزد در بیانیه ای در آستانه یوم الله ۲۲ بهمن اعلام کرد: بر همه مسئولان و خادمین ملت ایران واجب است نگذارند درخت تنومند انقلاب در تندباد بیرونی و آفت‌های درونی از ثمر بایستد.
مسئولان نگذارند درخت تنومند انقلاب در تندبادهای بیرونی از ثمر بایستد

ممکن است بپسندید...