مقام اسرائیلی تایید کرد که پدافند سوریه عامل سقوط اف-۱۶ بوده است

مقام اسرائیلی تایید کرد که پدافند سوریه عامل سقوط اف-۱۶ بوده است
یک مقام اسرائیلی در پاسخ به خبرگزاری «رویترز» تایید کرده است که اصابت موشک سامانه پدافندی ارتش سوریه، عامل سقوط جنگنده این رژیم بوده است.

مقام اسرائیلی تایید کرد که پدافند سوریه عامل سقوط اف-۱۶ بوده است

یک مقام اسرائیلی در پاسخ به خبرگزاری «رویترز» تایید کرده است که اصابت موشک سامانه پدافندی ارتش سوریه، عامل سقوط جنگنده این رژیم بوده است.
مقام اسرائیلی تایید کرد که پدافند سوریه عامل سقوط اف-۱۶ بوده است

ممکن است بپسندید...