منفعت کشورهای خلیج فارس در همکاری با ایران است نه دشمن اسرائیلی

منفعت کشورهای خلیج فارس در همکاری با ایران است نه دشمن اسرائیلی
معاون دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، منفعت کشورهای حاشیه خلیج فارس را در همکاری با ایران دانست نه رژیم صهیونیستی.

منفعت کشورهای خلیج فارس در همکاری با ایران است نه دشمن اسرائیلی

معاون دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، منفعت کشورهای حاشیه خلیج فارس را در همکاری با ایران دانست نه رژیم صهیونیستی.
منفعت کشورهای خلیج فارس در همکاری با ایران است نه دشمن اسرائیلی

ممکن است بپسندید...