منچستر سیتی به لستر سیتی رحم نکرد/ شب رویایی آگوئرو با زدن ۴ گل

منچستر سیتی به لستر سیتی رحم نکرد/ شب رویایی آگوئرو با زدن ۴ گل
صدرنشین رقابتهای لیگ برتر فوتبال انگلیس در دیدار خانگی برابر لستر سیتی به بردی پرگل دست پیدا کرد.

منچستر سیتی به لستر سیتی رحم نکرد/ شب رویایی آگوئرو با زدن ۴ گل

صدرنشین رقابتهای لیگ برتر فوتبال انگلیس در دیدار خانگی برابر لستر سیتی به بردی پرگل دست پیدا کرد.
منچستر سیتی به لستر سیتی رحم نکرد/ شب رویایی آگوئرو با زدن ۴ گل

ممکن است بپسندید...