نمایش هوایی و چتربازی نیرو هوایی سپاه در اصفهان

نمایش هوایی و چتربازی نیرو هوایی سپاه در اصفهان
ویژه برنامه نمایش هوایی و چتربازی تیزپروازان نیروی هوا فضای سپاه به مناسبت ایام الله دهه فجر به مدت دو روز در اصفهان برگزار شد.

نمایش هوایی و چتربازی نیرو هوایی سپاه در اصفهان

ویژه برنامه نمایش هوایی و چتربازی تیزپروازان نیروی هوا فضای سپاه به مناسبت ایام الله دهه فجر به مدت دو روز در اصفهان برگزار شد.
نمایش هوایی و چتربازی نیرو هوایی سپاه در اصفهان

ممکن است بپسندید...