نگاه حمایتی مسئولان حراست موجب بازدهی بالای عملکرد دانشگاه می‌شود

نگاه حمایتی مسئولان حراست موجب بازدهی بالای عملکرد دانشگاه می‌شود
وزیر علوم در نشست مدیران حراست دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تاکید کرد: مسئولان و کارکنان ادارات حراست در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی باید نگاه حمایتی داشته باشند چرا که در این شرایط تاثیر حرف‌ها و عملکرد‌ها بیشتر می‌شود.

نگاه حمایتی مسئولان حراست موجب بازدهی بالای عملکرد دانشگاه می‌شود

وزیر علوم در نشست مدیران حراست دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تاکید کرد: مسئولان و کارکنان ادارات حراست در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی باید نگاه حمایتی داشته باشند چرا که در این شرایط تاثیر حرف‌ها و عملکرد‌ها بیشتر می‌شود.
نگاه حمایتی مسئولان حراست موجب بازدهی بالای عملکرد دانشگاه می‌شود

ممکن است بپسندید...